Üdvözöljük!

A Napsugár Óvoda Budapest XVI. kerület Kertvárosban, négy épületben, részben családi házas, részben kertvárosi, lakópark jellegű, kedvező természeti és infrastrukturális környezetben működik.

Tovább

Cziráki utca 8-10.
(székhely)

403-0493

napsugar.czirakiovoda
[kukac]gamesz16.hu

Lándzsa utca 23.

403-5564

napsugar.landzsaovoda
[kukac]gamesz16.hu

Borotvás utca 8-12.

407-1779

napsugar.borotvasovoda
[kukac]gamesz16.hu

Ágoston Péter utca
31-35.

403-2045

napsugar.agostonovoda
[kukac]gamesz16.hu

Küldetésünk:

Napsugár Óvodában az óvodai nevelési folyamat célja, feladata a gyermeki személyiség harmonikus testi és szociális fejlődésének elősegítése.

Egészséges életmód kialakítása

Környezeti nevelés

Érzelmi nevelés

Erkölcsi nevelés

Anyanyelvi-, értelmi fejlesztés

Értékorientált közösségi nevelés

HIRDETMÉNY az óvodai felvételekről a 2022/2023. nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése értelmében, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott– kérelemben kérelmezheti a területileg illetékes járási hivatalnál gyermeke óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Játékos Világ Alapítvány

Kedves szülők és hozzátartozók!

Az óvodánkba járó gyermekek személyiségfejlesztésének elősegítése és a nevelő-oktató munka támogatása céljából jött létre az alapítványunk.
Amennyiben a személyi jövedelemadója 1%-val kívánja támogatni óvodánkat a rendelkező nyilatkozatában tüntesse fel adószámunkat.

Bővebben

Adószámunk:

18178481-1-42

Számlaszámunk:

11716008-20167402