Óvoda - család kapcsolata

Célunk: A család és óvoda személyiségfejlesztő hatásának összehangolása. A gyermek fejlődésének nyomon követése a szülő és óvodapedagógusok részéről egyaránt.

A kapcsolattartás formái

Beszoktatás: A szülők az óvodapedagógusokkal közösen segítik a gyermekek beilleszkedését az óvoda életébe.

Szülői értekezlet: Tájékoztatjuk a szülőket a gyermekcsoport fejlődéséről. A nevelést érintő témákban előadásokat szervezünk, logopédus, gyermekorvos, pszichológus segítségével.

Összevont szülői értekezlet: Tájékoztatót adunk a szülőknek az óvoda pedagógiai munkájáról. Rendszeresen beszámolunk a minőségfejlesztési csoport működéséről, a sikerekről és a feladatokról.

Nyílt napok: Megismertetjük a szülőket a korszerű nevelési eljárásokkal, ízelítőt kaphatnak az óvoda életéből. Együtt játszhatnak és tevékenykedhetnek gyermekeikkel.

Fogadó órák: Reálisan tájékoztatjuk a szülőket gyermekük fejlődéséről, megbeszéljük a következő időszak nevelési feladatait. Valamennyi tanköteles korú gyermek szüleivel egyéni beszélgetést kezdeményezünk.

Közös programok szervezése: Különféle rendezvényeket szervezünk, ezáltal is erősítve a család és az óvoda kapcsolatát.