Sárga csoport

Óvodapedagógus: Reiszné Disztl Magdolna, Urszuly Beáta

Dajka: Szentesiné Pap Krisztina Bernadett

A sárga csoportba ebben a nevelési évben nagycsoportos gyerekek járnak. Magdi néni, és Bea néni munkáját, Mariann néni a csoport új dadus nénije segíti. A tavalyi nevelési évben megalapoztuk csoportunk szokás-szabályrendszerét, amit idén tovább erősítünk. Arra törekszünk, hogy a gyerekek igazi közösséggé formálódjanak. Napjaink szeretetteljes, nyugodt légkörben telnek, ahol minden kisgyermek jól érzi magát. Fontosnak tartjuk, hogy személyiség fejlődésüket minél több és változatosabb élménnyel és eszközzel segítsük. Pedagógiai munkánkat, a csoport mindennapi életét a csoportos dadus nénink segíti. A családokkal törekszünk a nyílt, együttműködő kapcsolat kialakítására és fenntartására, hiszen közös célunk, hogy boldog, kiegyensúlyozott gyermekek járjanak a csoportunkba.